Spar penger og miljø 
med Lysangens bildeling

Ved å flytte inn på Lysangen kan du enkelt gjøre et smart og bærekraftig valg ved å dele bil fremfor å eie din egen – eller eie én bil i stedet for to. Vi har valgt Otto bildeling som del av bokvalitetene i Lysangen, og det er det mange gode, grønne grunner til:

  • En bil på deling kan erstatte inntil 15 privatbiler (ref Transportøkonomisk Institutt)
  • Om dere kan gå fra to biler til én med bildeleordningen i Lysangen, gjør dere et fremtidsrettet, økonomisk og smart valg
  • Hvis du ikke må ha egen bil, er det kanskje bildeling som gjør at du har rom i økonomien til å eie din første bolig
  • Du slipper vedlikehold, service og renhold som følger med å eie egen bil

Grønt, bilfritt og sykkelvennlig

Lysangen vil ligge i enden av blindveien Gildheimsvegen. Her vil det være helt bilfritt – den eneste «trafikken» er den på sykkeltraseen rett forbi Lysangen. Denne grønne forbindelsen vil ta deg raskt dit du skal.

Merk også at Lysangen vil grense til et romslig grøntdrag som gir en åpen boopplevelse og lys mellom byggene.