– Følelsen av å ha fått noe særegent og muligens litt usedvanlig

Chris Martens er arkitekt hos Voll Arkitekter og hjernen bak linjene og løsningene i Lysangen. Vi har spurt arkitekten om hva som særpreger dette boligprosjektet og hva som skaper en god boopplevelse. 

– Hvem er arkitekten Chris Martens?
– Jeg ble ferdig utdannet sivilarkitekt ved NTH i 1981 og har siden samlet mye erfaring med utførelse av prosjekter mange steder i Norge og Tyskland. I dag jobber jeg som sivilarkitekt hos Voll Arkitekter i Trondheim.

– Hvilke typer prosjekter arbeider du med?
– Jeg jobber for det meste med boligprosjekter og næringsbygg for private oppdragsgivere.

– Hva er din rolle i Lysangen-prosjektet?
– Her er jeg ansvarlig for tidlig idéfremstilling, medarbeider i reguleringsprosessen og ansvarlig for endelig forprosjekt.

– Hvordan angrep og løste du denne oppgaven?
– Jeg så på dagens situasjon og fremtidsplanene for omkringliggende områder, og forsøkte å forestille noe som ville passe inn uansett. Som ville både tilby og tilføre noe nytt til stedet!

– Hvilke ambisjoner har du med boligprosjekter du jobber med?
– At de skal være godt gjennomtenkte, at de skal dekke alle tenkelige ønsker, behov og krav. Slik at de til syvende og sist blir en gevinst for alle involverte og berørte parter, med beboer i sentrum fra start til slutt.

Sett med arkitektøyne, hva er de viktigste kvalitetene i Lysangen?
– Jeg tenker at Lysangen blir vel avstemt, med menneskelig størrelse på de tre bygningsvolumene og det store felles uterommet i midten. Det er godt med utsyn og dagslys, bra visuell kontakt mellom inne- og uterom og det er god himmeleksponering, der nesten alle leilighetene har flersidig orientering.

– Hva er du ekstra fornøyd med i løsningene for Lysangen?
– At det er så mange forskjellige leiligheter og at alle inneholder noe utenom det vanlige.

– Hvordan håper du det vil oppleves å bo i Lysangen?
– At det blir stille og gjennomgående trygt i en ellers spennende ny bydel.

– Hvem passer boligene i Lysangen for?
– Her tror jeg at ungdommelige, moderne mennesker i alle aldre skal finne noe av interesse.

– Hva mener du er de viktigste kvalitetene i en bolig, arkitektonisk sett, uansett type bolig?
– At boligen dekker grunnleggende behov for beboer er en forutsetning. I tillegg skal utforming og utførelse gi beboer følelsen av å ha fått noe særegent og muligens litt usedvanlig.

– Si litt om relasjonen mellom menneske og bolig?
– Mennesker behøver sosialt samvær og boligen skal være et egnet sted for dette. Boligen må også settes i sammenheng med omgivelsene og nærmiljøet, og gi tilhørighet til disse.

– Du har jobbet med samme oppdragsgiver før. Hvordan er det å samarbeide med utbygger?
– Det er alltid trivelig. Vi har felles oppgaveforståelse og ambisjoner, og samarbeidet vårt gir prosjektene det lille ekstra løftet.